40-617 Katowice, ul. Zygmunta Waltera-Jankego 139/6
+48 695-16-68-14
biuro@arag.katowice.pl

Biblioteka Śląska w Katowicach

Budynek Biblioteki jest do dnia dzisiejszego jedną z największych i najnowocześniejszych bibliotek w Europie i godnie reprezentuje dynamicznie rozwijającą się aglomerację Śląska. Bryła obiektu jest prosta i monumentalna zgodnie z przeznaczeniem i stylem architektury modernistycznej z zastosowaniem obrotu bryły budynku o 45 stopni. Jednym z założeń autorów było umieszczenie jak największej ilości kondygnacji pod ziemią lub zielonymi dachami co powoduje wrażenie mniejszej skali obiektu niż jest to w rzeczywistości. Otaczający kontekst pięknej zieleni parkowej i nie pretensjonalny wygląd bryły biblioteki dało efekt zatracenia granicy między terenem a architekturą. Zieleń parkowa pełni również funkcję izolacji akustycznej od ulic dając użytkownikowi ciszę i komfort który w bibliotece jest najważniejszy. Mocno zaakcentowane główne wejście nawiązujące do przemysłowego charaktery Śląska poprzedza majestatyczny i czytelnie skomunikowany hol główny. Projektanci zadbali również o dobre i przyjemne naświetlenie obiektu światłem dziennym stosując liczne świetliki dachowe i atria z zielenią. Nowoczesny robot pracujący w magazynie wysokiego składowania pozwala na dostarczenie wybranej przez użytkownika książki w ciągu 3 min od wypożyczenia. Budynek pełni również funkcję kulturalną i naukową posiadając min: hol wystawowy, sale audiowizualną, laboratorium czy archiwum.

Autorzy: Jurand Jarecki, Marek Gierlotka, Stanisław Kwaśniewicz, Barbara Ebisz

Lokalizacja : Katowice ul. Plac Rady Europy 1

Rozstrzygniecie konkursu SARP: 1989

Projekt: 1990

Realizacja: 1991 – 1994

Oddanie do użytku: 1996

Kubatura : 81 000 m3

Powierzchnia terenu: 2.0h

Powierzchnia zabudowy : 6 000m2

Powierzchnia użytkowa : 16 000

Książek w magazynie : 1 800 000

45 km ciągów półek w magazynach trakcyjnych

450 miejsc w czytelniach i pracowniach

200 miejsc w sali audiowizualnej

170 miejsc parkingowych


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close